Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Femibelly Marta Trzaska
ul. Ks. Warcisława I 24a/6
71-667 Szczecin
info@femibelly.pl

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

 1. Na wszystkie produkty kupione w Sklepie przysługują Państwu uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z Umową przez okres 2 lat od daty zakupu.
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu. Mogą Państwo również własnoręcznie przygotować opis reklamacji wzorując się na treści formularza.
 3. Reklamowany produkt wraz z formularzem prosimy przesłać na adres:

Femibelly Marta Trzaska
ul. Ks. Warcisława I 24a/6
71-667 Szczecin

 1. Zobowiązujemy się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Jeśli reklamacja zostanie uznana, w zależności od sposobu jej załatwienia, odeślemy Państwu Towar bez wady na swój koszt na podany przez Państwa adres, lub zwrócimy odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od Umowy, zwrócimy należność za reklamowany Towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Uwaga. W przypadku zamiaru dokonania zwrotu bądź reklamacji produktu, prosimy o zapoznanie się również z treścią regulaminu w tym zakresie.